Buitenschools opvang

Voor de buitenschoolse opvang (voor- en naschools) hebben wij een nauwe samenwerking met Foxkidz Villa Reyntje.

Voor meer informatie hierover kunt u terecht op hun website:

www.foxkidz.nl