Peutergroep

Peuterspeelzaal Moerschans is gevestigd in de basisschool.

We hebben een eigen binnenruimte en maken ook gebruik van het speelplein van de kleuters. Soms maken wij ook gebruik van de gymzaal van de school.

Ons team bestaat uit 2 pedagogische medewerkers Soraya en Marjolein. Onze groep is 4 ochtenden geopend van 8:00-12:00 uur.

Met de inrichting van onze ruimte houden wij rekening met de leeftijd van de kinderen die we opvangen. De ruimte bestaat uit verschillende themahoeken. Een bouwhoek, poppenhoek, autohoek en leeshoek. Maar ook een winkeltje is leuk om in te spelen.

Wij werken met thema's aan de hand van een jaarkalender. Bij het uitwerken van onze thema's werken we met de voor- en vroegschoolse educatie methode (VVE) Uk en Puk. Puk is een praatpop die centraal staat in de activiteiten gericht op taal en ontwikkelingsstimulering.

Binnen onze groep zijn kinderen vanaf 2 jaar welkom. Onze ochtend bestaat dan ook uit taalstimulering, ontwikkelingsstimulering, knutselactiviteiten en zang en dans.

Wij stimuleren samenspelen en sociale contacten door leeftijdsgebonden activiteiten aan te bieden of een uitstapje te maken. Door met elkaar dingen te doen, leren kinderen met elkaar samen te werken en rekening te houden met elkaar.

Contacten met ouders vinden wij fijn. Vooral tijdens haal- en brengmomenten. Om toch even te kunnen vertellen hoe het is gegaan en wat er nog bijzonder was.