Spring naar hoofd-inhoud

Augustus

24 augustus     start schooljaar

September

8 en 10 september      Ouder-kind-leerkracht gesprekken

23 september               Kinderpostzegels

30 september               Opening Kinderboekenweek

 

Oktober

5 oktober      Dag van de leerkracht

7 oktober      Studiedag, alle kinderen vrij

9 oktober      Gezamenlijke afsluiting van de Kinderboekenweek

19 t/m 23 oktober     Herfstvakantie 

 

 

November

4 november                Nationaal Schoolontbijt

4 november                Verjaardag leerkrachten

6 t/m 13 november   Week van de Mediawijsheid

18 november              Studiedag team, alle kinderen vrij

 

 

December

2 december                            Sinterklaasviering

10 december                           Schoolbrede activiteit Growth Mindset

17 december                           Kerstviering

18 december                           Extra vrije dag

21 december t/m 3 januari  Kerstvakantie

Januari

11 t/m 15 januari     Themaweek rondom schrijvers voor groep 1 t/m 8

 

 

Februari

2,3 en 4 februari       Ouder-kindgesprekken

3 februari                   Talentenshow

10 februari                 Rapport

12 februari                 Carnavalsviering

15 t/m 19 februari    Voorjaarsvakantie

24 februari                 Derde schoolbrede Growth Mindset activiteit

Maart

April

1 april                     Studiedag team, kinderen vrij

2 april                     Goede Vrijdag, vrije dag

5 april                     Tweede Paasdag, vrije dag

7 april                     Talentenshow

20 april                    Schoolreis

21 april                    Schoolfotograaf

23 april                    Koningsspelen

26 april t/m 7 mei   Meivakantie

Mei

13  mei    Hemelvaartsdag

14 mei     Vrije dag

18 mei     Sportdag

19 mei     Schoolbrede activiteit Growth Mindset

24 mei     Tweede Pinksterdag

25 mei     Extra vrije dag

Juni

2 juni   Talentenshow

7 juni   Extra vrije dag

 

Juli

6, 7 en 8 juli                         Ouder-kind gesprekken

21 juli                                     Rapport

21 juli                                     Musical groep 8

22 juli                                     Jaarsluiting

23 juli  t/m 3 september  Zomervakantie

 

 

 

Tot ziens op 6 september bij de start van het nieuwe schooljaar!