Spring naar hoofd-inhoud

Bastiongroep 

 

 

Doelstelling:

In elke groep zijn er kinderen die een ontwikkelingsvoorsprong hebben(een ontwikkelingsvoorsprong is de voorsprong die een kind heeft in vergelijking met het niveau wat je bij zijn/haar leeftijd mag verwachten). We noemen deze kinderen meer begaafd, in andere gevallen spreken we van slimme kinderen of pluskinderen. Niet alle kinderen die opvallen door hoge resultaten en een goed leervermogen zijn onderzocht en als (hoog)begaafd gediagnosticeerd. Toch vraagt deze groep binnen de groep een duidelijke zorg.

We willen dat er binnen ons kindcentrum  voor meer begaafde kinderen, onderwijsinhoudelijke en in pedagogisch didactisch opzicht een passend en gestructureerd onderwijsaanbod wordt gerealiseerd.

 

Dat betekent:

Meer begaafde kinderen hebben specifieke aandacht nodig binnen ons onderwijs.

Meer begaafde kinderen dienen zoveel mogelijk verantwoordelijkheid te krijgen voor hun eigen leerproces.

Leerkracht is voor meer begaafde kinderen vooral een coach, maar verschaft zeker ook instructie.

Betrokkenheid van ouders van meer begaafde kinderen is erg belangrijk.

Meer begaafde kinderen moeten de kans krijgen ontwikkelingsgelijken te ontmoeten.

Welbevinden van meer begaafde kinderen is belangrijker dan hoge prestaties.

 

Het werken in deze groep staat beschreven in een beleid. Voor het lezen van het totale beleid, kunt u hier klikken.