Spring naar hoofd-inhoud

Informatie voor ouders

Op deze pagina vindt u informatie over Parro (oudercommunicatie), de oudervereniging, de medezeggenschapsraad en het kinderparlement.

Parro

We  gebruiken Parro als communicatiemiddel. Een app waarmee we u als ouders snel en effectief kunnen bereiken. Met deze app kunnen we eenvoudig foto's en filmpjes met u delen, zodat u als ouder een indruk heeft wat er zoal op school gebeurt. We delen met u eenvoudig activiteiten die georganiseerd worden en organiseren zo ook onze gesprekken.

Oudervereniging

De oudervereniging bestaat uit ouders. Deze vereniging ondersteunt de school bij verschillende activiteiten, zoals Sinterklaas, Kerst en schoolontbijt. Ook organiseren zij zelf activiteiten voor de kinderen, bijvoorbeeld een nieuwjaarsbal. Om deze activiteiten te kunnen organiseren vragen ze jaarlijks een (vrijwillige) bijdrage aan de ouders.

 

Samenstelling oudervereniging 2022-2023

Vroni Duister ( voorzitter)

Marinka Vioen 

Verene Bosman

Linda Vreugde

Sharona de Witte (secretaris)

Marieke Uytdenhouwen

Melita Vula

Els van Daalen (penningmeester)

Evelien Boeijkens

 

Medezeggenschapsraad

Alle ouders kunnen meedenken, meepraten over de school. Dit kan via de medezeggenschapsraad. In deze raad zit een vertegenwoordiging van de ouders. Ook enkele teamleden maken deel uit van de medezeggenschapsraad. De raad geeft gevraagd en ongevraagd adviezen en verleent wel of geen instemming over onderwerpen die met het beleid van de school te maken hebben. De MR van Basisschool Moerschans is ook vertegenwoordigd in de GMR van Stichting Katholiek Onderwijs Hulst.

De samenstelling van de MR in het schooljaar 2022 - 2023 ziet er als volgt uit:

Oudergeleding:

Marinka Vioen (voorzitter en tevens lid van de GMR)

Jan Bosman

Personeelsgeleding:

Annelies de Kock (namens personeel en tevens lid van de GMR)

Sonja de Moor (namens personeel)