Spring naar hoofd-inhoud

Ambitie

Wij vinden het belangrijk dat......

Als school willen we ons altijd blijven ontwikkelen zodat het onderwijs kinderen optimaal blijft stimuleren. Ook Elevantio ziet een ontwikkeling als een blijvend proces en heeft voor de strategische koers deze vertaald in vier actielijnen;

 

1. KansRijk Onderwijs

2. Daar wil je werken

3. Samen

4. Met partners in verbinding

 

Voor onze school hebben we voor de komende vier jaar (2023-2027) in verbinding met de Koers van Elevantio de volgende grote verbeterdoelen vastgesteld:

 

1. KansRijk Onderwijs

 

* Onze school is onderdeel van een volwaardig IKC waar een goede samenwerking is met de kinderopvangorganisatie binnen het kindcentrum en er een 5-daags aanbod is.

* Op onze school geven we optimale instructie (EDI-model) door inzet van verschillende werkvormen (coƶperatief/bewegend) 

* Op onze school is projectmatig onderwijs zichtbaar. 

* Op onze school is een breed naschools aanbod. 

* Onze school daagt de kinderen uit door extra aandacht te besteden aan muziek, drama, techniek en handenarbeid.

* Onze school beschikt over een rijk, gevarieerd en goed taalaanbod

* Een portfolio wordt ingezet om de ontwikkelingen van de leerlingen in beeld te krijgen. 

2. Daar wil je werken

 

* Op onze school gaat iedereen met respect voor elkaar om. Iedereen hoort er bij.

* Op onze school is feedback belangrijk; we geven en ontvangen die om te kunnen groeien. 

3. Samen

 

* Op onze school is ouderbetrokkenheid van grote meerwaarde.

(Nog) meer ouderbetrokkenheid waarbij de sociaal-emotionele component voorop staat

 * We gaan samen op weg naar meer inclusief onderwijs

 

4. Met partners in verbinding

 

* Op onze school is Hulst voor Elkaar op meerdere vlakken zichtbaar.

* Onze school speelt een belangrijke rol in de buurt.