Spring naar hoofd-inhoud

Op onze school staan we voor goed onderwijs. We zorgen ervoor dat het in de volle breedte voldoet aan wat er in de basis nodig is. In bepaalde aspecten zijn we extra sterk zijn en hebben we een extra toegevoegde waarde.
 

Het meest trots zijn we op:

1. Onze contacten met en input van Auris.

2. Op onze school werken de kinderen aan eigenaarschap vanuit een growth mindset; De kinderen maken een portfolio waarmee zij hun eigen ontwikkeling in beeld brengen. 

3. Op onze school voeren we zo veel mogelijk driehoeksgesprekken met kind/ouder en leerkracht samen.

4. Op onze school werken we nauw samen met de logopedist en de fysiotherapeut die enkele dagen aanwezig zijn op school.

5. Op onze school krijgen de kinderen schoolfruit en schoolmelk.

6. Op onze school staan de teamleden dicht bij het kind doordat er in niveaugroepen, op leerpleinen, in kleine groepjes, op maat gewerkt wordt. 

7. Op onze school hebben we interesse in elkaar en in elkaars werk. Het is hier “klein maar fijn”.

8. Op onze school werken we nauw samen met de bibliotheek (aanbod in de klassen/Verteltas voor ouder(s)/verzorger(s). 

9. Op onze school is communicatie belangrijk. We zetten hiervoor Parro in.

10. Op onze school werken de peuters en kleuters samen en spelen en leren de kinderen samen op het peuter-kleuterplein. 

11. Op onze school is een groen schoolplein ontwikkeld waar de kinderen ook buiten kunnen leren.

12. Op onze school hebben we een oudervereniging die betrokken is bij de activiteiten op school.

13. Op onze school voelen de kinderen zich veilig. We respecteren alle culturen. 

14. Op onze school bieden we een brede basisondersteuning waarmee we samen op weg gaan naar een (nog) inclusievere school waar voor "iedereen" plaats is. 

15. Er is open communicatie naar ouder(s)/verzorger(s)  en teamleden. Wij doen het samen!